โรงแรมบ้านรินคำ
8 ซอย 5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50200
โทร.: 063-7981165, 053-215165
อีเมล: [email protected]
FB: @baanrincome
IG: @baanrincome
Line: Baan Rincome